LÀM BẢNG TÊN NAM CHÂM - MẪU HOMIQ

Danh mục: LÀM BẢNG TÊN NAM CHÂM Mã SP: MẪU BẢNG TÊN NHÂN VIÊN HOMIQ

MẪU BẢNG TÊN NHÂN VIÊN HOMIQ LÀ BẢNG TÊN ĐỒNG IN UV ĐEO NAM CHÂM với  độ  sắc  nét  cao  được  Lê  Minh  in  theo  công  nghệ  hiên đai,

>>> xem thêm: làm bảng tên gắn kim gài 

Chất liệu nhôm vàng xước 

Kích thước tiêu chuẩn 2cm x 7cm

Bề mặt in UV. có phủ keo bóng

mặt sau đeo nam châm đen

Số lượng hàng từ 10 cái trở lên

Miễn phí giao hàng với số lượng 30 cái.

Image title