LÀM BẢNG TÊN ĐEO ÁO TRƯỜNG GẮN NAM CHÂM

Danh mục: LÀM BẢNG TÊN NAM CHÂM Mã SP: AR-92990

LÀM BẢNG TÊN ĐEO ÁO TRƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, là loại bảng tên ăn mòn trên inox bóng và phủ keo bóng. bảng tên được làm rất tỉ mĩ cẩn thận.

Sản phẩm được làm bằng kim loại inox bóng với độ dày 5dem

Kích thước bảng tên 2x6,5cm

Bề mạt nội dung được sử dụng công nghệ ăn mòn kim loại với thời gian làm là 4-6 ngày tùy vào số lượng

mặt sau bảng tên này dùng nam châm hít

Số lượng nhận 10 cái trở lên

Image title