HUY HIỆU ĐEO ÁO BẰNG ĐỒNG MẪU PRUDENTIAL

Danh mục: LÀM HUY HIỆU CÀI ÁO Mã SP: AR-93038

MẪU HUY HIỆU ĐEO ÁOPRUDENTIAL được làm bằng đồng ăn mòn vômầu và cắt theo biên dạng, nhờ ấp dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất, sản phẩm luôn có độ sáng bóng, sắc nét chuẩn nàu sắc mà không phải cơ sở nào cũng làm được.

MẪU HUY HIỆU ĐEO ÁO PRUDENTIAL

- chất liệu đồng, nội dung ăn mòn vô màu  

- Kích thước 3cm, đồng dày 5dem, phủ keo 1mm

- Mặt sau hàn kẹp bướm 

- Số lượng nhận hàng: 10 cái trở lên.

- Số lượng dưới 30 cái không nhận làm mẫu.

Hình ảnh thật:

Image title