HUY HIỆU ĐEO ÁO BẰNG INOX IN UV

Danh mục: LÀM HUY HIỆU CÀI ÁO Mã SP: AR-92978

HUY HIỆU ĐEO ÁO BẰNG INOX IN UV làm loại làm bằng inox xước, cắt laser theo biên dạng logo khách yêu cầu. ưu điểm thời gian nhanh, giá thành giảm, số lượng không hạn chế

Giá Trung bình mỗi cái: 26-32k tùy thuộc số lượng.

Chất liệu làm Inox xước, biên dạng cắt laser

Kích thước 3cm x 3,2cm

Bề mặt in UV và phủ keo trong

mặt sau đeo nam châm bạc loại 1 hạt.

Hình ảnh thật:

Image title