BẢNG TÊN ĐEO ÁO NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ GẮN NAM CHÂM

Danh mục: LÀM BẢNG TÊN NAM CHÂM Mã SP: AR-92994

BẢNG TÊN ĐEO ÁO NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ là bảng tên ăn mòn vô màu nền xanh. chất liệu là đồng thau có xi vàng và hàn đế đệm hút nam châm.

Chất liệu kim loại đồng thau nguyên chất có xi vàng

Ăn mòn bề mặt theo công nghệ chữ lõm và màu nguyên nền.

Mặt sau đeo nam châm hít

Kích thước chuẩn: 1.7cm x 7cm

Số lượng nhận hàng 10 cái trở lên và có văn bản yêu cầu làm từ ngân hàng Lê Minh mới nhận hàng..

Image title