BIỂN CHỨC DANH ĐẾ 1 MẶT KHỐI

Danh mục: MẪU BẢNG TÊN CHỨC DANH Mã SP: BCD-LM09

Biển chức danh đế 1 mặt khối lag một trong những biển chức danh phổ biến,Kết cấu bằng một khối gỗ tự nhiên nguyên khối, gia công tam giác và sơn theo màu. Mặt biển được làm bằng tấm kim loại đồng in hoặc nhôm in. Nội dung thường để tên chức dan, tên và logo.

 thông tin sản phẩm:  

Kích thước gỗ: 25cm x 7cm x 6.5cm

- Kích thước nội dung: 6.5cm x 22cm
- Bề mặt gồm: Đồng ăn mòn, Đồng(inox)
in UV, Nhôm in UV.
- Báo giá bên áp dụng 1 mặt
- Báo giá chưa có hộp đỏ ( nếu cần hộp
đỏ thêm 25.000đ/hộp)
- Báo giá áp dụng với số lượng 5 cái trở
lên. ( dưới 5 cái thêm 50.000 đ/bảng)