BẢNG CHỨC DANH ĐẾ TAM GIÁC

Danh mục: MẪU BẢNG TÊN CHỨC DANH Mã SP: BCD-LM10

BẢNG CHỨC DANH ĐẾ  TAM GIÁC  là loại biển tên, thể hiện chức vụ, vị trí, địa vị của các nhân viên, tố chức doanh nghiệp.Trong mỗi công ty dù lớn hay nhỏ đều có những phòng ban, bộ phận và nhiều vị trí khác nhau. Biển chức danh ra đời để giúp phân biệt điều đó.

BẢNG CHỨC DANH ĐẾ TAM GIÁC:

Kích thước gỗ: 10.5 x 27cm
- Kích thước nội dung: 9cm x 25cm
- Bề mặt gồm: Đồng ăn mòn, Đồng(inox)
in UV, Nhôm in UV.
- Báo giá chưa có hộp đỏ ( nếu cần hộp
đỏ thêm 25.000đ/hộp)
- Báo giá áp dụng với số lượng 5 cái trở
lên. ( dưới 5 cái thêm 50.000 đ/bảng)

MẪU THỰC TẾ:


Image title