BẢNG CHỨC DANH ĐẾ CHỮ A 1 MẶT LỚN

Danh mục: MẪU BẢNG TÊN CHỨC DANH Mã SP: BCD - LM04

Bảng chức danh chữ A 1 một mặt lớn là  Biển chức danh, biển tên là biển thông báo, thể hiện vị trí, chức vụ, tên của mỗi cá nhân, tổ chức doanh nghiệp… Trong mỗi công ty, doanh nghiệp hoặc cơ quan sẽ có nhiều bộ phận, nhiều vị trí, chức danh và phòng ban khác nhau. Biển chức danh, biển tên ra đời nhằm phục vụ yêu cầu và mục đích sử dụng để phân biệt, thông báo.

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

- Kích thước gỗ: 28cm x 14cm
- Kích thước nội dung: 11.5cm x 25.5cm
- Bề mặt gồm: Đồng ăn mòn, Đồng(inox)
in UV, Nhôm in UV.
- Báo giá bên áp dụng 1 mặt
- Báo giá chưa có hộp đỏ ( nếu cần hộp
đỏ thêm 25.000đ/hộp)
- Báo giá áp dụng với số lượng 5 cái trở
lên. ( dưới 5 cái thêm 50.000 đ/bảng)
 

MẪU THỰC TẾ:

Image title